1. Görkem Türkoğlu

2. Mehmet Dertli

3. Ümmü Bahar Gür

4. Süleyman Çağın

5. Hüseyin Samet Yıldız

6. Nurullah Şimşek

7. Zeynep Tunoğlu

8. Muhammed Ali Şahin

9. Mücahit Çetin

10. Hayrunnisa Demir

11. Hasret Ergun

12. Hasan Akgöz

13. Muhammed AkdemirÖğrenci burs için seçilmiş olsa dahi burs ödemeleri noter onaylı taahhütnamenin tesliminden sonra başlar. Burs için seçilmiş olmak ödemelerin başlaması için yeterli değildir, hak iddia edilemez.

Copyright © 2018 Sadise ve Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı
Toplam Ziyaretci sayisi: 47138