Sadise ve Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı;

Eğitim, Kültür, Sanat, Sağlık ve Spor alanlarında yapılacak faaliyetleri desteklemek, bu alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.
En büyük zenginlik kaynağının eğitimli, sağlıklı ve yüksek kültür düzeyi ile yetişmiş insan gücü olduğu inancıyla; gelişen güçlü bir Türkiye idealine hizmet etmek için girişimci ruh taşıyan, pozitif bilimsel düşünce ile araştırma ve çalışma yöntemlerini benimsemiş, Atatürk ilkeleri ile donatılmış, inançlı; insana, her canlıya ve doğaya saygılı bireylerin yetişmesine eğitim ve öğretim yolu ile katkıda bulunmak vakfın temel hedefidir.
Vakıf, bütün siyasi görüşlerin dışında ve uzağında, her türlü cemiyet, cemaat, örgüt ve kuruluştan bağımsız ve bağlantısız olarak sadece İYİLİK YAPMAK üzere kurulmuş olup, yönetim organlarında görev alanlar hiçbir ad altında ücret almadan görev yapmaktadırlar. Bağışçılar da her istedikleri an vakfın bütün hesaplarını kontrol etmekte serbesttirler.

Duyurular

2020-2021 Eğitim, Öğretim yılı burs başvuruları 10 Eylül 2020-25 Eylül 2020 tarihleri arasında kabul edilecektir.
- Başvuru için gerekli belgeler ve şartlar web sayfasının ilgili bölümlerinde yer almaktadır.
- Bu eğitim öğretim yılında daha önce burs almakta olup bursları devam eden öğrencilere ilave olarak 10 yeni öğrenciye daha burs verilecektir.
- Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen bir eğitim programı ile öğrenci burslarına destek olmak amacıyla bir fon oluşturulmuştur. Bu fonda toplanan tutar ile 15 Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisine bir yıl süreli olmak kaydıyla karşılıksız burs verilecektir. Bu sayı vakfın yıllık kontenjanı dışındadır. Burs başvurusunda bulunacak öğrenciler vakfın burs verilme şartlarını sağlamak ve gerekli belgeleri belirtilen tarihlerde vakıf merkezine ulaştırmak zorundadırlar.
- Başvuru sonuçları 1 Ekim 2020 tarihinde ilgilerine telefonla bildirilecek ve web sayfasından da ilan edilecektir.
Bilgilerinize sunarız…

Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden...

Hicri 950 - Miladi 1543

Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahu Teâlâ'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin...

Online bağış sistemi kullanımı için herhangi bir aidat ve kurulum ücreti almadan bir sosyal sorumluluk projesi olarak katkıda bulunan PAYTR’ye teşekkür ederiz

Copyright © 2018 Sadise ve Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı
Toplam Ziyaretci sayisi: 21460