Sadise ve Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı

KARŞILIKSIZ BURS TAAHHÜTNAMESİ

Sadise ve Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı karşılıksız eğitim bursu yönetmeliği hükümlerince almaya hak kazandığım veya alacağım bursun yönetmelik koşullarını taşımakta olsam dahi tarafıma işbu taahhütnamede aşağıda belirtilen koşullarla bana verilmekte olduğunu kabul ederek ;

Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlılık duyacağımı, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik yapısına karşı hiçbir faaliyet içinde olmayacağımı ve bu çerçeveler dahilinde eğitim ve öğretimimi çağdaş ilkeler doğrultusunda tamamlayacağımı, aksi davranışlarda bulunmayacağımı,

Gerek öğrenim kurumumda ve gerekse öğrenim kurumumun dışında herhangi bir gösteri, miting ve protesto eylemine katılmayacağımı, herhangi bir şekilde irticai faaliyete sempatizan olarak dahi destek vermeyeceğimi, gerek aşırı sağ, gerek aşırı sol veya gerekse aşırı dinci veya bölücü gruplara ilgi duyup sempatizan olmayacağımı,

Burs yönetmeliğinde belirtilmiş olan burs verilme şartlarında şahsımla veya ailemle ilgili olabilecek her türlü değişikliği ivedi olarak bildireceğimi, hiçbir şekilde sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanmayacağımı beyan ve kabul ederim.

Yukarıda belirttiğim beyan ve taahhütlerin aksine davranış ve tutum içinde olduğum bana burs veren Sadise ve Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından istihbarat edilmesi halinde burs ödemesinin derhal durdurulacağını ve o tarihe kadar aldığım burs miktarının da yasal faiz ve cezalar kapsamında benden geri talep edildiğinde derhal geri ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.


ÖĞRENCİ veya VELİSİNİN

ADI SOYADI :

İMZA :

TARİH :


Not: Bu taahhütname noterde tasdik edildikten sonra vakfa teslim edilmelidir. Öğrenci burs için seçilmiş olsa dahi burs ödemeleri bu belgelerin tesliminden sonra başlar. Burs için seçilmiş olmak ödemelerin başlaması için yeterli değildir, hak iddia edilemez.

Copyright © 2018 Sadise ve Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı
Toplam Ziyaretci sayisi: 80597